Toerreglement

Algemeen


 • In verenigingsverband fietsen we in clubkleding.
 • Iedereen zorgt zelf voor een goed functionerende racefiets, extra binnenbanden of plakkers en fietspomp.
 • Bij pech wachten we allemaal en helpen we met de reparatie.
 • Zorg voor een goede conditie, passend bij de groep waarin je meefietst.
 • Als iemand meerdere keren het tempo niet aan kan, spreken we deze persoon hierop aan.
 • We rijden als groep, dus ‘Samen uit, samen thuis’.
 • We begeleiden nieuwe leden in het begin, zodat ze snel vertrouwd raken in de groep te rijden en bekend zijn met onze gedragsregels.
 • Breng je beste humeur en teamgeest mee ☺.

Verkeersregels


 • Het dragen van een helm is verplicht.
 • Iedereen dient zich aan de geldende verkeersregels te houden.
 • Geef duidelijk richting aan d.m.v. handgebaren.
 • Gebruik je fietsbel en ga vooral niet roepen of schreeuwen naar andere weggebruikers.
 • Gooi geen afval op de weg of in de berm.
 • Houd rekening met overige weggebruikers, blijf altijd vriendelijk.

Wegkapitein


 • Degene die de route heeft uitgezet is de wegkapitein.
 • De wegkapitein bepaalt het tempo en de richting, de voorste rijders geven dat duidelijk aan: richting vooral aangeven met hoog opgeheven arm en tevens roepen.
 • Om de route tijdig te kunnen aangeven zal de wegkapitein meestal voorin bij de eerste 6 á 8 willen rijden.
 • Knelpunten oplossen kan de wegkapitein niet alleen, de rest van de groep moet daarbij helpen.

Snelheid/tempo


 • We zijn een toervereniging, dus de tochten zijn geen wedstrijd.
 • Het tempo kan, afhankelijk van de groep waarin je fietst, de windrichting etc. nogal verschillend zijn, de wegkapitein bepaalt steeds het tempo.
 • Als iemand het tempo even niet aan kan, geef dat signaal dan door aan de voorste rijders zodat het tempo aangepast kan worden.
 • Geef ook tijdig aan als het tempo je te hoog is, rij je niet helemaal stuk.
 • Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is.
 • Na een bocht en/of lastige situatie, houden de voorste fietsers iets tempo in totdat de groep weer aaneengesloten is.
 • Op smalle wegen moet, vanwege het andere verkeer, regelmatig even tijdelijk achter elkaar gefietst worden, bij het weer samenvoegen in 2 rijen houden de voorste fietsers ook iets tempo in totdat de groep weer aaneengesloten is.
 • Als iemand aanzienlijk beter is dan de overige deelnemers gaat deze vooral niet op kop rijden en het tempo bepalen. Heb je zoveel kracht en energie dan kun je beter anderen uit de wind houden.

Fietsen in een groep

Algemeen

 • Nooit abrupt van richting veranderen of remmen.
 • Bij twijfel rustig rechtdoor fietsen.
 • Obstakels door de voorste rijders tijdig en duidelijk aangeven en daarna doorgeven naar achteren.
 • Bij smalle of bochtige wegen wordt tegemoet komend verkeer duidelijk hoorbaar doorgegeven door ‘auto tegen’ of kortweg ‘tegen’ te roepen.
 • Bij achterop komend, inhalend verkeer wordt ‘(auto) achter’ geroepen.
 • In de bebouwde kom wordt het tempo aangepast aan de situatie.
 • Grote groepen worden om veiligheidsredenen gesplitst.


Groep

 • Fiets in een groep met max 2 rijen, indien nodig 1 rij.
 • Blijf ‘recht’ achter elkaar fietsen en laat geen gaten vallen.
 • Rij ook niet ‘midden tussen’ de rijen, je duwt de andere renner anders in de berm of naar het midden van de weg.
 • Steek vooral niet met je voorwiel tussen de achterwielen van je voorgangers (valpartijen!).


Aflossingen

 • Iedereen doet mee aan de aflossingen en doet dus een deel van het kopwerk.
 • Draai, met de wijzers van de klok, regelmatig door.
 • Iedereen doet dan zijn/haar werk.
 • Zodoende blijven de wat minder sterke renners niet helemaal achterin hangen, wat extra zwaar kan zijn als constant gaten dichtgereden moeten worden.
 • Als je moeite hebt met het tempo, zorg dan dat je niet te lang op kop blijft door tijdig aan te geven dat je wilt doordraaien (rondje wijzen met je hand).
 • Renner links vooraan gaat tijdelijk iets versnellen en gaat rechts vooraan rijden.
 • Linker rij schuift op naar voren.
 • Laatste renner uit de rechter rij sluit aan bij de linker rij.
 • De snelheid van de groep constant houden.
 • Geef de wegkaptein voldoende ruimte om steeds bij de eerste 6 á 8 renners te kunnen rijden.